Analīze un ierosinājumi Latvijas iekšpolitikā
Aizsargu organizācijas neatjaunošana un tās aizstāšana ar zemessardzi, atjaunojot brīvvalsti, bija kļūda, kuras rezultātā samazinājās sabiedrības līdzdalība valsts pārvaldībā kā arī pieauga mūžizglītības nepietiekamība. Tiek izvirzīti ieteikumi, kā to novērst.
Ierosinajmi23apr17.pdf
Adobe Acrobat Document 416.6 KB
Zināšanu kartes, to pielietojumi pasaulē un nepieciešamība ieviest Latvijā (angl. val.) izglītības sistēmā
Parādīti to pielietojumi pasaulē un nepieciešamība ieviest Latvijā izglītības sistēmā, lai atvieglotu izglītības apguvi un sistematizētu apgūtās zināšanas visdažādākajās jomās un to izmantošanu kvalitatīvai lēmumu pieņemšanai.
conf_paperErmuizaMindMap1.pdf
Adobe Acrobat Document 1.2 MB
LPRA Konferences rezolūcijas projekts uz 2016.g. 16.decembri
Par sabiedrības izglītības organizācijas ''Prātagaisma'' izveidi
RezolucijasProjuz16dec.pdf
Adobe Acrobat Document 83.4 KB
Zināšanu kartes, to pielietojumi pasaulē un nepieciešamība ieviest Latvijā (angl. val.) izglītības sistēmā
Parādīti to pielietojumi pasaulē un nepieciešamība ieviest Latvijā izglītības sistēmā, lai atvieglotu izglītības apguvi un sistematizētu apgūtās zināšanas visdažādākajās jomās un to izmantošanu kvalitatīvai lēmumu pieņemšanai.
RezolucijasProjuz16dec.pdf
Adobe Acrobat Document 83.4 KB
Zināšanu kartes, to pielietojumi pasaulē un nepieciešamība ieviest Latvijā (angl. val.) izglītības sistēmā
Parādīti to pielietojumi pasaulē un nepieciešamība ieviest Latvijā izglītības sistēmā, lai atvieglotu izglītības apguvi un sistematizētu apgūtās zināšanas visdažādākajās jomās un to izmantošanu kvalitatīvai lēmumu pieņemšanai.
RezolucijasProjuz16dec.pdf
Adobe Acrobat Document 83.4 KB
Zināšanu kartes, to pielietojumi pasaulē un nepieciešamība ieviest Latvijā (angl. val.) izglītības sistēmā
Parādīti to pielietojumi pasaulē un nepieciešamība ieviest Latvijā izglītības sistēmā, lai atvieglotu izglītības apguvi un sistematizētu apgūtās zināšanas visdažādākajās jomās un to izmantošanu kvalitatīvai lēmumu pieņemšanai.
RezolucijasProjuz16dec.pdf
Adobe Acrobat Document 83.4 KB
Zināšanu kartes, to pielietojumi pasaulē un nepieciešamība ieviest Latvijā (angl. val.) izglītības sistēmā
Parādīti to pielietojumi pasaulē un nepieciešamība ieviest Latvijā izglītības sistēmā, lai atvieglotu izglītības apguvi un sistematizētu apgūtās zināšanas visdažādākajās jomās un to izmantošanu kvalitatīvai lēmumu pieņemšanai.
conf_paperErmuizaMindMap1.pdf
Adobe Acrobat Document 1.2 MB
Par valsts vīziju sabiedrības izglītībai - 2016.g. 27.augusts
par valsts ilgtspējīgas attīstības aktuālo vīziju būtu izvirzāma progresīvas izglītības iespēju nodrošināšana visiem pilsoņiem – gan jaunatnei, gan pieaugušiem. Tās ieguvei par tādu ceļu ieteicama būtu uz progresīvu izglītības saturu, brīvprātīgo iniciatīvu, sabidrības integrāciju un savstarpēju palīdzību orientētas organizācijas izveide, kuras orientējošs nosaukums varētu būt: ‘’Nāc līdzās, piedalies, pilnveidojies, darbojies, palīdzi!’’Izvērtētot Latvijas attīstības vēsturi izglītības aspektā var konstatēt, ka sabiedrības izglītības veicināšanai un motivēšanai vienmēr liela nozīme bijusi sabiedriskām organizācijām, kurās izglītības apguve saistīta ar brīvprātīgo darbu
Blogs 24aug.pdf
Adobe Acrobat Document 183.9 KB

My new Jimdo-Page

Priekšlikumi zināšanas karšu un grafisko datu apstrādes rīku plašai ieviešanai izglītībā un citās nozarēs Latvijā.
Šīs publikācijas (angļu valodā) mērķis ir analizēt zināšanu vizuālās interpretācijas metožu un rīku izmantošanas pašreizējo stāvokli pasaulē un to perspektīvas un nepieciešamību izmantot Latvijā. Ņemot vērā to lietošanas plašo praktisko pieredzi no rietumu valstīm šīs metodes un rīkus var efektīvi izmantot tādās mērķtiecīgās darbības jomās, kā personālo un sadarbības zināšanu organizēšanai, izglītības, uzņēmējdarbības, valdības, kā arī pašvaldības sektoros Latvijā. To nodrošinās grafisko zināšanas skaidras interpretācijas un sadarbības metodes un to lietošanas ērtums, plašās praktiskās darbības nozarēs, tai skaitā cilvēkdrošības izglītošanas jomā lietojot SVID (stiprumi, vājumi, iespējas, draudi) analīzi un sistēmisko domāšanu. Būs iespējas izmantot skaidrus priekšstatus diskutējot un salīdzināt dažādas iespējas, izmantojot domu kartes, efektīvi risināt visdažādākās problēmas, piem
conf_paperErmuizaMindMap.pdf
Adobe Acrobat Document 1.3 MB
Priekšlikumi Latvijas sakopšanai, drošības un aizsardzības stiprināšanai veidojot valsts atbalstītu sabiedrisko organizāciju kustību
Lai sakoptu Latviju19dec.pdf
Adobe Acrobat Document 165.9 KB
Knowledge mapping status quo and capabilities for Latvia
conf_paperErmuizaMindMap.pdf
Adobe Acrobat Document 933.8 KB
Uzvedība cilvēkvidē- mindmap
Uzvedība cilvēkvidē- mindmap
Izglītības nozares un reformas
Izglītības reformas.pdf
Adobe Acrobat Document 20.8 KB
Projekta pieteikums - ideja: sistēmtehniku vidusskolām
IZ_projekta_iesniegums.doc
Microsoft Word Document 203.5 KB
Projekta pieteikums - ideja: Par mācību priekšmetu "Uzvedība cilvēkvidē''
KRIZ_projekta_iesniegums.doc
Microsoft Word Document 197.5 KB
Konceptkartes izglītībā
MaacPrieshmIzglRefErmuizaArezLab.doc
Microsoft Word Document 911.5 KB
Problēmas un izaicinājumi
ProblemasUnIzaicinaajumi.doc
Microsoft Word Document 64.0 KB
Mana publikācija par vizualizācijas rīku perspektīvām izglītībā
MaacPrieshmIzglRefErmuizaArezLab.pdf
Adobe Acrobat Document 379.3 KB

Par manu dzīvesgājumu sk. http://atceros.jimdo.com